False

Vi viser hvordan du etablerer 60m/5MHz og 4m/70MHz