Simarud Electronics AS er en ledende leverandøren innen påbygg av spesialkjøretøy og tilpasser alle løsninger etter kundenes behov.

Vi har spesialisert oss på varsellys, sirener, arbeidslys, ekstralys og løsninger til utrykningskjøretøy, private og offentlige etater.
Våt hovedkontor og produksjon ligger rett sør for Oslo, på Regnbuen industriområde på Langhus i Nordre Follo Kommune.
Gründeren Trond Simarud etablerte selskapet i 1972, og er fortsatt eier og daglig leder i bedriften.
Etter over 50 år fortsetter bedriften å utvikle seg, jobber med nye markeder innen for løsninger for ELbiler, spesial elektronikk., ny lade og forbruksløsninger med Litium batterier for drift av forbruksutstyr.
Bedriften har høy kompetanse innenfor bilelektronikk og jobber nært med flere bilimportører og produsenter for å levere de beste løsninger.

Simarud er også en av Norges ledende leverandører av radioutstyr til blant annet Radioamatører og profesjonelle brukere.

I 2012 kjøpte bedriften Permo AS som har vært den ledende leverandør av Radioutstyr siden 1963.
Permo AS er nå fusjonert med Simarud Electronic AS under registrert varemerke Simarud.
Simarud Electronic AS har høy faglig kompetanse og godkjenninger:

 

- Sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 Kvalitetssikringssystem.
- Tildelt Triple AAA kredittvurdering av KredittOpplysningen.no

- Godkjent Påbyggerverksted av kjøretøy utført av Statens vegvesen 
- Autorisert radioinstallatør av Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

- Autorisert Motorola Partner

- Medlem av SMB Norge AS

                       

 

VÅRT ANSVAR

CSR Socialt ansvar

SAMFUNNSANSVAR

Vi samarbeider med leverandører i både Europa og Asia, og vår forpliktelse er å ta ansvar for våre leverandørers ansatte. Vi besøker våre produktleverandører minst en gang i året og velger primært å samarbeide med leverandører, entreprenører og transportører som har forpliktet seg til våre etiske retningslinjer. Gjennom våre etiske retningslinjer stiller vi krav som må oppfylles for at videre samarbeid. Gjennom egenvurdering og tilsyn etableres en plan for forbedringstiltak. Manglende overholdelse av forbedringene kan føre til at samarbeidet avsluttes. Vårt fokus på neste generasjon gjenspeiles i vår støtte til lokale foreninger og idrettslag.

Vårt interne arbeid er basert på vår arbeidsmiljøpolicy. Gjennom systematisk arbeidsmiljøstyring ønsker vi å fremme helsefaktorer og forebygge risiko på arbeidsplassen (både fysisk og sosialt) og dermed skape en attraktiv arbeidsplass som utvikler medarbeidere med ambisjoner og ideer. Vi tilbyr en arbeidsplass som preges av likeverd, mangfold og respekt for den enkelte medarbeider.

CSR ekonomiskt ansvar

ØKONOMISK ANSVAR

 

Simarud sin visjon er å gjøre kundens hverdag enklere – nå og i fremtiden. Basert på kvalitetsarbeidet vi utfører gjennom vår ISO 9001-sertifisering, sikrer vi en varig virksomhet. Vi streber etter å kontinuerlig forbedre vår virksomhet, og vi gjør dette ved å:

- Utvikle konkurransedyktige (funksjon, ytelse og pris) produkter og løsninger i henhold til behovene og forventningene til hvert kundesegment.

- Fra et produktlivssyklusperspektiv vil vi strebe etter langsiktig og bærekraftig produktsortimentsutvikling.

- Vi skal opptre på en slik måte at vårt arbeid resulterer i langsiktige relasjoner med hver enkelt kunde.

- Håndtere returer og klager til kunder og leverandører på en profesjonell måte.

- Våre ansatte skal ha høy teknisk kompetanse. Personalet hjelper kundene med å finne riktig produkt til riktig applikasjon.

- Vi har forpliktet oss gjennom samarbeid med organisasjoner å ha et høyt etisk nivå på økonomibehandling, hvitt arbeid og være alltid transperang.

 

 CSR miljömässigt ansvar

MILJØANSVAR

Vi har et miljømessig bærekraftig tilbud og arbeider gjennom vår miljøpolicy for å kontinuerlig forbedre prosesser og rutiner. Vi skal redusere vår negative miljøpåvirkning og beskytte miljøet, sett fra et livssyklusperspektiv, så langt det er økologisk begrunnet, teknisk mulig og økonomisk rimelig.

Dette gjør vi ved å:

- Øke vår kunnskap og engasjement for miljøspørsmål som berører oss.

- I første omgang samarbeide med leverandører, entreprenører og transportører som har forpliktet seg til våre etiske retningslinjer.

- Kaste avfallet vårt på en miljømessig forsvarlig måte.

- Kartlegging og etterlevelse av miljølovgivning som påvirker vår virksomhet.

- Velg det mest miljøvennlige kjøretøyet for øyeblikket ved hjelp av våre firmabiler.

- Velg miljøvennlige alternativer ved hjemsendelse av varer fra leverandører.

- Kontrollere utvikling av produkter og emballasje, bruk av emballasje og emballasje for å minimere miljøpåvirkningen så mye som mulig.

- Kontinuerlig forbedre driften ved å ta hensyn til livssyklusaspekter.