Miljø- og Bærekraft

Miljø- og Bærekraft


Simarud Electronic AS er en bedrift som tar miljø og bærekraft på alvor.

Vi tenker miljø- og bærekraft i alle ledd, og har store mål som en null-utslipp bedrift.

Vår visjon:

 • Vi skal utvikle et drift- og arbeidsmiljø som tilfredsstiller våre krav til å beskytte det indre og ytre Miljø, slik at bedriftens virksomhet ikke forurenser på noe nivå.
 • Vi skal stille krav til at våre leverandører har et miljø fokus på det indre og ytre miljø.
 • Vi skal utveksle og øke kompetansen i bedriften og være den ledende miljøbedrift i bransjen
 • Vi skal lære av hverandre og bygge opp en kultur i bedriften som styrker miljø og trivsel.
 • Bedriften skal jobbe sømløst og skal ha rutiner for å være en papirfri bedrift.
 • Bedriften skal være energisparende og ha løsninger for energisparende varmesystemer.
 • Vi skal ha høy etisk moral i alt arbeid vi utfører.
 • Vi stiller krav til at våre Transportører bruker o-utslipp biler i sine kjøreoppdrag.

Vi har gjennomført:

 • Kildesortering av matavfall.
 • Kildesortering av næringsavfall.
 • Kildesortering av elektronisk avfall.
 • Kildesortering av kjemikaler og "farlig" avfall.
 • Gjenvinning av papp og papir.
 • Returavtaler med Regnbuen Gjenvinning AS.
 •  Energisparende tiltak i våre lokaler.
 • Oljeutskiller i vår produksjonshall for å sikre at kjemikalier ikke kommer ut i det åpne rørnettet.
 • Bærekraftig produksjon og resirkulerbar emballasje.
 • Krav til våre transportører om bruk av 0-utslipp biler på transport.
 • Miljøkrav til alle våre leverandører.

 
Medlem av Grønt Punkt Norge:
Grønt Punkt-symbolet er en kvittering som beviser at bedriften har tatt sitt lovpålagte produsentansvar, ved å betale for innsamling og gjenvinning av emballasje gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Å vise at bedriften har tatt miljøansvar er positivt for bedriftens omdømme.