HISTORISKE BILDER AMBULANSER

HISTORISKE BILDER AMBULANSER


Simarud har bygget ambulanse biler og legebiler til både Norsk luftambulanse og Rødekors fra 1987