Oslo Lufthavn Brann- og redning med 2 stk Audi e-tron Innsattsleder biler

Oslo Lufthavn Brann- og redning med 2 stk Audi e-tron Innsattsleder biler


Bilene er levert i samarbeid med Møller Bil Forus for Avinor

Bilene er bygget i henhold til Norsk Standard 11060-2019 med Simarud Charging Litium Batterisystem.

Alt drift av ekstrautstyr er koblet over Batterisystemet, slik at forbruk ikke belaster bilens kjørelengde.