Vi gratulerer Målselv Brann- og Redningsvesen med ny Toyota Land Cruiser Røykdykker/Innsatslederbil

Vi gratulerer Målselv Brann- og Redningsvesen med ny Toyota Land Cruiser Røykdykker/Innsatslederbil