Bremanger Brann- og Redning

Bremanger Brann- og Redning


Vi takker for oppdraget - ombygging av en Volkswagen Amarok Utrykningsbil

  • Helfoliering RAL3000 Rød
  • Fagmerking i henhold til NS 11060-2019
  • Legion LED lysbøyle på tak
  • Simarud Elektronisk sirene
  • Federal NANO Led i grill og Bak
  • Montering av Locus Touchbook
  • Levering og montering av Carryboy Hardtop