Kvalitet og miljø

Simarud Electronic AS har kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 2001:2008, og var sertifisert av Teknologisk Institutt.

 

Simarud Electronic AS er prekvalifisert av Transportstyrelsen for å kunne tildeles Typegodkjenning etter ECE R.10 (EMC)

 

Simarud Electronic AS tar miljøet på alvor og er medlem av Renas og Grønt Punkt Norge Simarud Electronic AS er godkjent Påbyggerverksted av Statens Vegvesen
Statens Vegvesen forskrifter om godkjente kjøretøyverksteder kom i ny og skjerpet utgave mai 2009.I den nye forskriften måtte alle kjøretøyverksteder som var godkjent før 1.juli 2009 tilfredsstille de nye kravene, ny gjeldende forskrift innen 1.juli 2011.Simarud Electronic AS er godkjent installatør og forhandler av Radiokommunikasjon -godkjent av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Nkom. 
SERTIKATSimarud Electronic AS er en solid bedrift med høyeste kredittrating AAA.


Veien mot 2025:

Vår forretningside og verdier:

Simarud Electronic AS skal være en ledende kunnskapsbedrift på produkter innen Varslingsutstyr, EMC, Radiokommunikasjon og andre tilhørende tjenester til disse brukergrupper.

 Våre visjoner:

  • Vi skal utvikle et drift- og leverandørsystem som tilfredsstiller våre kunders krav til kvalitet og optimal leveringsdyktighet.
  • Vi skal konkurrere på produktkvalitet, leveringsdyktighet, service, kundeopplevelse og kunnskap.
  • Vi skal utveksle kunnskap og øke kompetansen i bedriften og være den ledende kunnskapsbedrift i bransjen.
  • Vi skal lære av hverandre og bygge opp en kultur i bedriften som styrker arbeidsmiljø og trivsel.
  • Vi skal arbeide rasjonelt og smart som gir høy effektivitet og nøyaktighet.
  • Vi skal ha høy etisk moral i arbeidet vi utfører, og stille det samme krav til våre leverandører.
  •  

    We're simply the best!