Vi gratulerer Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS med ny Toyota Land Cruiser Røykdykker/innsatslederbil

Vi gratulerer Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS med ny Toyota Land Cruiser Røykdykker/innsatslederbil


Bilen skal stasjoneres i Sunndal.

Bilen er levert i samarbeid med Toyota Molde AS.