Vi varsler Norge!

Åsa

DUAL - Gult og blått-i-1!

Vi gratulerer Brønnøy Brann- og Redningsvesen med ny brann- og feierbil, med ren & skitten sone.

Vi gratulerer Follo Brannvesen med ny innsatslederbil. Bilen skal også brukes som skolebil og være en del av droneberedskapen i bl a Follo. 

Side 1 av 4