Vi varsler Norge!

Kvalitetsinfo

Simarud Electronic AS har kvalitetsstyringssystem sertifisert etter NS EN ISO 9001:2008tekno norsk

Sertifikatet vårt finner du her.

 

 


 Simarud Electronic AS er prekvalifisert av Transportstyrelsen for å kunne tildeles Typegodkjenning etter ECE R.10 (EMC)

Transportstyrelsen

 

 

Innledende Kontroll fra Transportstyrelsen >>


 

 

Simarud Electronic AS tar miljøet på alvorrenas

Medlemsbeviset vårt finner du her.

Retur og resirkulering av plast, metall og embalasje
gront punktMedlemsbeviset vårt finner du her.

 

 

 

 

 

 


Simarud Electronic AS er godkjent påbygger av Statens vegvesenstatensveivesen logo

Statens Vegvesen forskrifter om godkjente kjøretøyverksteder, kom i ny og skjerpet utgave mai 2009.I den nye forskriften måtte alle kjøretøyverksteder som var godkjent før 1.juli 2009 tilfredsstille de nye kravene, i ny gjeldende forskrift innen 1.juli 2011.

Simarud Electronic AS har blitt regodkjent som Påbyggerverksted i henhold til de nye og strenge kravene.De nye kravene stiller sterkere krav til faglig ledelse og kompetanse.

Simarud Electronic AS har godkjenningsnummer 714 og kopi av godkjenningen kan lastes ned her.

Se link til oppdaterte påbyggere pr. 2015 fra Statens Vegvesen>>>

Se link til oversikt - kjøretøyverksteder og kontrollorgan>>>


Simarud Electronic AS er godkjent installatør og forhandler avNasjonal Kommunikasjonsmyndighet, og har sendeløyve for kallesignal LF2Enkom logo

RadioInstallatør autorisasjonen vår finner du her >>>

 RadioForhandler autorisasjonen vår finner du her >>>

 Tildeling av kallesignal LF2E til bruk på amatørbåndet.

 

 


 

 


Simarud Electronic AS er sertifisert importør og serviceverksted for Kenwood Electronics  kenwood logo

Vårt sertifikat som offisiell Kenwood distributør i Norge finner du her >>>

Sertifikat for gjennomført kurs på NEXEDGE produkter finner du her >>>


 

Simarud Electronic AS er et solid selskap med høyeste kredittrating

Ranking 07 smallDiplom2008Diplom-AAA-2011 smallDiplom-2012 small


Veien mot 2015

Vår forretningside
Simarud electronic as skal være en ledende kunnskapsbedrift på produkter innen varslingsutstyr, emc, radiokummunikasjon, nødstrømsystemer og andre tilhørende tjenester til disse bruker- grupper.

Våre visjoner

 • Vi skal utvikle et drift- og leverandørsystem som tilfredsstiller våre kunders krav til kvalitet
 • Vi skal konkurrere på produktkvalitet, leveringsdyktighet, service og kunnskap
 • Vi skal videreutvikle våre kunderelasjonersaks
 • Vi skal utveksle kunnskap og øke kompetansen i bedriften og være den ledende kunnskapsbedrift i bransjen
 • Vi skal lære av hverandre og bygge opp en kultur i bedriften som styrker arbeidsmiljø og trivsel
 • Vi skal arbeide rasjonelt og smart som gir høy effektivitet
 • Vi skal ha høy etisk moral i arbeidet vi utfører

We are simply the best!


Last ned PDF


Våre verdier

For å sikre en felles forståelse for hva bedriften forventer å oppnå, har vi definert et antall punkter som skal danner fundamentet for vår HMS, Internkontroll, og Kvalitetsstyring.

 • Vi skal levere produkter etter nullfeil prinsippet. Våre leveranser skal alltid skje innenfor avtalte frister og til avtalte priser.
 • Våre medarbeidere skal til enhver tid inneha nødvendig kompetanse og i enhver situasjon bestrebe seg etter å gjøre rett første gang. Vi arbeider etter prinsippet om at en organisasjon ikke er sterkere enn det svakeste leddet.
 • Våre kunder er våre viktigste samarbeidspartnere. Kundenes krav og behov skal gi oss mulighet til å utvikle våre produkter og tjenester, noe som igjen skal forbedre deres lønnsomhet. Fornøyde kunder skal være vår beste reklame.
 • Vi stiller de samme kvalitetskrav og forventninger til våre leverandører som til oss selv.
 • Våre arbeidsprosesser skal bestå av metoder, teknikker og samarbeidsformer som resulterer i kvalitetsprodukter og god lønnsomhet for bedriften og våre kunder.
 • Vi har forpliktet oss til å aktivt jobbe med å forbedre kvaliteten i våre produkter, arbeidsprosesser, samt relasjoner til våre kunder og leverandører.
 • Vi behandler våre kunder, leverandører og hverandre med respekt.
 • Bedriften stiller seg bak og støtter FN’s ILO konvensjoner som blant annet omhandler tvangsarbeid, arbeidstakers rettigheter, barnearbeid, diskriminering, minstelønn /sosial dumping og korrupsjon.
 • Kvalitetssystemet bidrar til at kvalitet og presisjon er det som kjennetegner vår bedrift.

 


Simarud Electronic AS

 • Simarud Electronic A/S har høy kompetanse innen sitt fagfelt og kvalitet er nøkkelordet for oss.
 • Simarud Electronic A/S er Autorisert av Post - og Teletilsynet, på service og montering av sambandsmateriell.
 • Simarud Electronic A/S er Godkjent Påbygger av Statens Vegvesen.
 • Simarud Electronic A/S har ISO-9001 sertifisering.
 • Simarud Electronic A/S er en miljøbedrift og har gjennomført miljøkrav og Kildesortering i alle ledd.
 • Simarud Electronic A/S er Autorisert Pioneer Navigasjonsforhandler.
 • Simarud Electronic A/S er Autorisert Kenwood Navigasjonsforhandler.
 • Simarud Electronic A/S er Godkjent påbygger både for VW, Ford og Toyota
 • Simarud Electronic A/S er Autorisert på service av Holmatro høytrykkshydraulikk.
 • Simarud Electronic A/S har kun fagarbeidere i alle nøkkelstillinger.
 • ØKONOMI / SOLIDITET:Simarud Electronic A/S har trippel AAA i Ratingkode, og dette gir våre kunder en trygghet for både kvalitet og produktene våre. Firmaet bruker betydelige midler på å utvikle nye produkter, styrke kvalitet og er til enhver tid oppdatert på det siste i markedet.SOLIDITETEN ER BELØNNET MED EN DIPLOM OG ER BEGRUNNELSE FRA DUN & BRADSTREET
 • Simarud Electronic A/S tar EMC på alvor

Simarud har høy kompetanse på EMC problematikk

Støyproblemer kan påvirke bilens elektronikk – Derfor tar vi EMC på alvor!

Simarud har gjennomført EMC-test på alle sine produkter i henhold til EMC-direktiv 2004/104/EG. Produktene er E-merket i henhold til dette direktiv.

Vi gjennomfører egenkontroll på alle våre E-merkede produkter i vårt eget EMC – testlab, slik at produktene blir levert fra fabrikken i henhold til våre strenge krav.

Bildene viser vårt testlab for kontroll av våre produkter, både på; EMC – lydtester på sirener og lyseffekt på varsellys.
EMC test foregår i isolert "kube" og lystest blir utført i totalt mørkerom.


Simarud Electronic A/S har et omfattende kvalitetssikringssystem på de produkter som selges her i Norge. Det stilles særskilte strenge krav til å møte de tøffe klimaforhold som våre produkter skal fungere under. Blant annet så testes våre produkter mot temperatur, vann, fuktighet og vibrasjon.

Alle disse tester utføres hos oss i vårt testlaboratorium – slik at vi skal være 100 % sikker på at produktene holder mål.

Se mer om dette her.


 

kenwood logo     pioneer     volkswagen     ford     top logo 112x70     logo vegvesen2     toyota     postogteletilsynet


Daglig leder Trond Simarud dyrker sin lidenskap som Radioamatør, både på jobb og fritid.

Han har godkjent senderløyve i Klasse A fra Post - og Teletilsynet: LA-6NKA.