Vi varsler Norge!

VW Amarok til Forsvarets Militærpolitiavdeling

Vi gratulerer Forsvaret med nye Volkswagen Amarok Militærpolitibiler.

20190603TA 5857
Simarud takker for oppdraget og tilliten som valgt påbygger, og ønsker lykke til med bilene for Norge og felleskapets tjeneste.

Se YouTube-video

Skjermbilde youtube

 

Bilder og film fra Forsvarets offisielle bildearkiv, og etter tillatelse. 

Bildegalleri

Foto: Tobias Aronsen / Forsvaret 

Relaterte produkter og nyheter: